ELİZA BÖLÜM 6 – KOMŞU ÜLKE HAKKINDA ENDİŞE

Şaşırtıcı derecede altın buğdaylar ve tüm çavdarlar hasat edildi, Kaldia alanında sessiz kış geç sonbaharı devralmak üzereydi. Üç aylık askeri eğitim kursum neredeyse bitti, ben de eskisinden çok daha az kusuyorum. Her gün benden daha uzun olan bir çapayla dolaşırdım, şimdilik sallayamayacağım kadar büyüktü. Fiziksel gücümü ve dayanıklılığımı geliştirmesi gereken garip bir antrenman.

Kışladan malikânedeki yaşamıma dönmeden hemen önce oldu. Eğitim kursumu bitirmeden önce adımımı bile atmama izin verilmeyen Altın Tepeler Konağı’ndaki alan efendisinin ofisinde, şu anda dört harita önünde ulusal durum hakkında Earl Terejia’dan kişisel bir ders alıyordum.

Earl Terejia alan yasalarını biraz değiştirdi, özellikle alanın birlikleriyle ilgili tüm yasaları kendisi yazdı. O gelmeden önce neredeyse daimi bir ordumuz bile yok gibiydi. Babamın çevresi yüzündendi, hemen hemen on kişinin silahı olduğunda bu onun hava atması için yeterliydi.

Ne de olsa Arxia’daki tüm asillerin kendi birlikleri olması öngörülüyordu. Elbette temelde hiç kimse bizi, kıtadaki en büyük ülkeyi işgal etmek istemeyecek ve ülke içi de kurulduğundan beri barışçıl bir yerdi, çoğu lordun ordusu sadece ismen ordaydı. Sadece uzak sınırlarda konuşlanmış Earl’ların iyi ordulara sahip olduğunu söylemek abartı olmaz.

Arxia Krallığı’nın önceki enkarnasyonu, Ar Xia Kutsal Krallığı zamanında çoktan diğer ülkelere yönelik tüm askeri saldırganlık politikalarını terk etmiştik. Şu anda, diğer ülkelere olan sınırlar kapatıldı ve sadece kral tarafından verilen giriş izni olanların ülkeye girmesine veya çıkmasına izin verildi.

Diğer ülkelerle iç işlerine karışmama barış antlaşmalarımız var ve uluslararası ticaret yapma izni olan tüccarlara izin vermek için dostane ticaret anlaşmalarımız var. Ülkemiz basitçe soyutlanma politikasını uyguluyor.

Kıtadaki genel duruma gelince, ulusların yükseliş ve çöküşleri çok yoğun sıklıkla ortaya çıkıyor. Basitçe Arxia dışındaki ülkeler her zaman savaşa hazır ve tetikte.

Arxia Krallığının barış içinde kalabiliyor olmasının kısmen sebebi diğer ülkelerin küçük ülkelerin ötesine geçememesi. Benzer güçlere sahip ülkeler arasındaki güç mücadeleleri onları meşgul ediyor, bu yüzden hiçbirinin büyük güç Arxia hakkında bir şey yapacak zamanı bile yok.

Tüm bunların arasında, Earl Terejia’nın Kaldia alanında bir ordu toplamasının nedeniyse, elbette bunun bir sebebi var. Doğudaki ülkelere karşı korunmak için.

“Rindarl Dükalık Birliği, öyle mi?”

“Yakında isimlerini Rindarl İmparatorluğu olarak değiştirebilirler.”

Arxia Krallığı’nın doğusunda dört ülke son yüz yıldır bölgelerini genişletiyor. Densel, Planates, Giograd ve Parmigran ülkeleri arasında bir ittifak.

Aslında, bu kıtanın kuzeydoğu kesiminde hüküm süren Rindarl Krallığı adında bir ülke vardı, ancak her biri bir dük tarafından yönetilen kuzey, güney, doğu ve batıya bölündü ve her Dükalık ülkeyi yöneten düke benzeyen insanları çekmeye başladı, böylece bireysel özelliklere sahip ayrı ülkeler haline geldiler.

Son zamanlarda bir noktada, dört dükalığı yeniden birleştirmek ve dört dükalığın lideri olarak bir arşidük atamak gibi bir hareket vardı. Kendi yönetimi altındaki birçok insan bir araya geldiğinde, isimlerini Rindarl İmparatorluğu olarak değiştirselerdi garip olmazdı.

Şu anda, dört Dükalık Arxia ile karşılaştırıldığında küçük ülkeler, ancak birleşip bir ülke olursa, Arxia ile kıyaslanabilecek büyük bir güç olacaklar. Benzer güce sahip başka bir ülke doğarsa, Arxia’nın bu kadar uzun süredir sürdürdüğü baskın konum artık olmayabilir. Rindarl tarafındaki eylemlere bağlı olarak, iki ülke arasındaki bir savaş gerçek, endişe verici bir olasılık olabilir.

“Kaldia alanı ve Densel ülkesi arasında sadece Jugfena kraliyet alanı var. Eğer Rindarl ile bir savaş başlarsa, savaş becerin olmasa bile önemi olmaz ve ön saflara çağırırsın.”

Benim için kıtanın kuzeyini ve Arxia krallığını gösteren haritaları işaretlerken, Earl Terejia bana her şeyi açıkça ve çok ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Rindarl bir araya geldiğinde, kuzeydeki güç dengesi tamamen değişecekti. Arxia en doğrudan etkilenecekti, bu yüzden gizlice, Kaldia alanı Arxia’nın doğusunda ve sınıra yakın olduğundan dikkatli olmak ve gardını almak zorunda kalacaktı.

Arxia’nın siyaseti konusunda Bayan Marshan’dan henüz fazla bir şey öğrenemediğim için, Earl Terejia bana her şeyi titizlikle açıklamak zorunda kaldı. Ofise sabah gelmiş olsam da Earl sonunda ana konuya geldiğinde hafif bir öğle yemeği yeme vakti gelmişti.

“Rindarl hakkında söylediklerim, kendinde üstünde biraz düşünmelisin. En azından, yaklaşmakta olduğun altıncı doğum günü kutlaman sona erdikten hemen sonra. Erken hazırlıklı olmak güzeldir. ”

Earl Terejia ana konuya geçti. İlk önce, Jugfena kraliyet bölgesinin ve Densel Dükalığının sınırlarını işaret ederek kuzeyin ayrıntılı bir haritasını çıkardı.

“Ulusal sınırımız boyunca inşa edilmiş olan Jugfena Kalesi’ni biliyor musun?”

“Evet.”

Rashiok’un kardeşlerinin büyüdüğü kale burası. Doğuda, Canavar Ormanı olarak bilinen bir orman var ve aynı zamanda Kaldia alanı tarafından üretilen tahıl için önemli bir ihracat yeri. Zemin düz olmadığı ve oraya gitmek için Canavar Ormanı çevresinde dolaşmamız gerektiğinden, oraya at sırtında gelmenin dört gün alacağını duydum.

Earl parmağını kraliyet bölgesinin kuzeydoğu kesimine doğrulttu. Bandishia Platosu’nun güney ucuna yakın bir daire çizdi ve vurmaya devam etti.

“Göçebeleri biliyor musun?”

“Hayvancılık yapan ve periyodik olarak dolanan insan kabileleri. Doğru mu?”

“Çoğunlukla doğru. Bandishia Platosunun güneyinde, Shiru kabilesi adında bir göçebe kabilesi var. Teknik olarak Artolas krallığına ait olmalılar ancak Densel Artolas’ı fethettiğinden sınırdan bazı çiftçilerle birlikte Densel’e karşı direniyorlar.”

Earl, hazırladığı dört haritadan en eski haritayı çıkardı ve bana eski Artolas imparatorluğunun olduğu alanı gösterdi. Amon Nor Dağları’nın doğu yarısını ve Bandishia Platosu’nu içeren bir ülke. Başkenti Remeshu kuzey yaylalarında bulunuyordu, ancak Densel’e düştükten sonra şimdi Densel’in topraklarının bir parçası haline geldi.

Artolas aslen Artolas halkı için kurulan bir ülke ve buna Shiru kabilesi de dâhildi ve bölgenin etrafındaki çiftçilerde eski Artolas ülkesine kabul edildi. Earl’ın bana açıkladığı buydu.

“Densel şimdi doğudaki tarım alanlarını kontrol ettiğinden Shiru kabilesi batıya doğru hareket ediyor. Platonun hemen altıda, kraliyet bölgesi, Shiru kabilesi ile Densel arasındaki savaşın büyük olasılıkla başlayacağı yer. Çünkü tüm alan geniş açık ovalardan oluşuyor. Aslında Jugfena Kalesi tarafından Shiru kabilesi ve beraberlerindeki çiftçilerin mülteci olarak kabul edilmek istedikleri bildirildi.”

Shiru kabilesinin on binde bir kazanma şansından daha azına sahip olduğu göz önüne alındığında, Rindarl başarıyla bir araya gelirse, Densel’in onları yalnız bırakmaya dayanması son derece düşük bir ihtimal. Artolas isminin haritalardan silinmesinden bu yana beş yıl geçti. Shiru kabilesi, Densel’e bunca zamandır başarısızlıkla karşı koyduğu için, şimdi Densel’in vatandaşı olarak kabul edilmeleri pek olası değil.

“Densel Shiru kabilesini yok etmeyi planlıyor ve Shiru kabilesi onlara karşı koyamayacaklarını biliyor…… olan bu mu?”

“Doğru. Bu geç saatte teslim olmak artık onlar için bir seçenek değil. Ancak, Shiru kabilesi çok sayıda olmasa da, mükemmel binicilerdir. Arxia’ya ulaşamadan tamamen yok edileceklerini hayal etmek güç.”

Onlara bu kadar yakın olan kale ile, Shiru kabilesi tüm şiddetiyle savaşacaktı – eğer öyleyse, Arxia alakasız olduğunu söyleyemeyebilirdi. Jugfena kraliyet alanındaki liderler müdahale edip etmeyecekleri konusunda gerçekten sıkı düşünmeli.

“Bir alanın ordusunun lideri alanın efendisidir. Bu sensin, Eliza.”

Vikontes unvanını Kaldia ailesinin bir üyesi olarak miras aldığımdan, onunla birlikte gelen sorumlulukları da üstlenmem gerektiği anlamına geliyor. Barış çağından rahatlamış olan Arxia Kraliyet ailesi ve soyluları, dört yıl önce, unvanımı yeni miras aldığımda Rindarl birliğinin bir araya gelme konusundaki konuşmayı ciddiye almadı.

“Savaş alanında komuta kararlarını General Calvin’e bırakmak iyi ama en azından kalede bulunman gerekecek. Herhangi bir sebeple kalenin savunulması gerekirse, kendini savunmak için silahlanman gerekebileceğini bil. Yarın kışladaki vaktin bittikten sonra sana at binmeyi öğretmeye başlayacağım.”

Benim hiçbir şeyi kabul ve ya reddetmem için yer yoktu. Her zaman savaş olarak bilinen kavramın benden çok uzakta olduğunu düşündüm ama gerçekte, zaten çok yakındı. Sessizce Earl Terejia’nın gözlerine baktım ve sadece başımı sallayarak yanıtlayabildim.

<< Önceki bölüm |Özet| Sonraki Bölüm >>